Konstruktion

Vi hjälper kunden hela vägen från konstruktion och tillverkning av prototyper, till kompletta produktionsunderlag för serietillverkning.

Vi tillhandahåller projektledning, samt framtagning av bearbetningsritningar / 3d underlag.
Vårt mål är att planera och genomföra kundens produktutveckling så att uppsatta mål och syften uppnås, från projektstart till färdig produkt.
Vi hjälper gärna kunden med modifieringar av redan befintliga underlag för att uppnå bästa bearbetningsmetod.