Välkommen till Lippert! Din mekaniska verkstad i Stockholm.

M. Lippert Mekanik AB är din samarbetspartner för att skapa en trygg produktion av mekaniska produkter från enkla till komplexa detaljer, från prototyp till serie.

Vår placering, i Stockholms kommun, gör att vi kan arbeta nära med våra kunder, och kan hjälpa till att utveckla produkter och design ihop med era konstruktörer.

För att uppnå våra kunders krav har vi som mål att ligga i framkant på teknikutvecklingen.
En modern maskinpark för skärande bearbetning, MPS-styrd produktion för att säkerställa kvalitetskrav och programmering via CAM-system.

Vi är underleverantör till industrin främst i Sverige men även i övriga Europa, Asien och USA. Vårt nuvarande kundspektra är i branscher som elektronikindustri, telekommunikation, försvarsindustrin och medicinteknik.
För att tillgodose kundernas ökande krav har vi en kontinuerlig utbildning av personal och ledning.

Väl mött!