Produktion

Vi är underleverantör till industrin främst i Sverige men vi har kunder även utanför vårt lands gränser i bl a: England, Finland, Estland, Tyskland, Norge, Kina och USA.
För att säkerställa produktionsflödet från offert till färdig detalj använder vi ett MPS-system och vi har arbetat med produktionsstyrning sedan starten.
Våra produktionstekniker programmerar via CAM-system där vi tar emot de flesta filformaten på marknaden.

För att lösa prototyptillverkning på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt har våra produktionstekniker en direkt kontakt, med kunden/kundens konstruktörer och på så sätt skapas en trygg relation för båda parter. Detta gör att vi kan hålla en mycket flexibel linje i produktionsskedet, vilket också har visat sig vara ovärderligt vid prototypframtagning, genom korta beslutsvägar och snabba justeringar som följd.

Branscher som vi idag arbetar med:
Telekom, elektronik, försvarsteknik, transport, fiberoptik, medicinteknik, miljöteknik, prototyp och forskning.